درس سوم دین وزندگی

کدامین هدف؟

نکات

انتخاب هدف زندگی مهمترین انتخاب هر انسانی است

استعدادهای انسان بسیار متفاوت و متنوع است و معمولا افراد به یک یا چند مورد خاص ازین استعدادها اهمیت بیشتر میدهند

اهداف در زندگی دو نوع اند:1-اهداف اصلی  2-اهداف فرعی

نباید اهداف فرعی را به جای اهداف اصلی قرار دهیم

 

نباید آنقدر به اهداف دنیا دل ببندیم که مانع ما در رسیدن به اهداف اصلی شوند و از رفتن به سوی کمالات بازدارند

پرسش و پاسخ

مهمترین انتخاب چیست چرا و چگونه میتوان به آن دست یافت؟انتخاب هدف زندگی مهمترین انتخاب هر انسانی است.این انتخاب است که به تمام برنامه های ما جهت میدهد و رنگ و بوی خاصی به آن میبخشد ازین رو لازم است باردیگر در قرآن کریم تفکر کنیم و از راهنمایی خداوند بهره ببریم تا هدف و جهت زندگی خود را به دست آوری

چرا اهداف و دلبستگی های انسانها با یکدیگر متفاوت میباشد؟هرکس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی خاص میرود اگر بینشها مختلف باشند هدفها و دلبستگیها نیز مختلف می شوند اگر کسی چنین بیندیشد که محبت به دیگران ارزشمند است می کوشد به دیگران محبت کند کسی هم که فکر می کند از دیگران برتر است همواره منتظر است که دیگران در خدمت او باشند

درچه صورتی عمر و زندگی ما مثمر ثمر خواهد بود؟درصورتیکه انسان مطابق معیارهای قرآنی اهداف را درجه بندی کرده و کاملترین آنها را برای زندگی برگزیند

برنامه ریزی انسان در ارتباط با تنظیم هدفها باید چگونه باشد؟برنامه ریزی انسان باید در برگیرنده ی اهداف اخروی و اهداف دنیوی باشد و به گونه ای تنظیم شود که اهداف اخروی اصل قرار گیرند و هدفهای دنیوی فرع و تابع آنها باشند

آیا تلاش برای کسب نعمتهای الهی امری نکوهیده است؟تلاش برای رسیدن به نعمتهای دنیا بد نیست بلکه ضروری و خوب است فقط باید توجه کنیم که برای رسیدن به نعمتهای دنیا مرتکب گناه نشویم و آنقدر سرگرم آنها نباشیم که از زیبایی های پایدار باز بمانیم

/ 0 نظر / 105 بازدید